top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

PRIVE SAUNA WELLCLUSIVE

1. CONTACTGEGEVENS

Wellclusive  -  Elisium BV -
Koekhoven 50, 2310 Rijkevorsel, België
BTW-nummer: BE 0898.279.287

Hierna “Wellclusive” genoemd.

2. INHOUD EN KADER VAN OVEREENKOMST

ß1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke aanbieding van Wellclusive en op elke overeenkomst op afstand afgesloten tussen de Klant en Wellclusive, via de website www.wellclusive.be, waar producten en diensten van Wellclusive (zoals bijvoorbeeld www.reserveernu.be, www.resengo.be, etc.) gekocht en/of gereserveerd kunnen worden of telefonisch of via mail (hierna “verkoop op afstand” genoemd). Deze overeenkomst kan bestaan uit de aankoop van producten en/of het reserveren van diensten.
ß2. Deze algemene voorwaarden zijn voor alle gasten en zonder uitzondering van toepassing.
ß3. Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op eventuele algemene aankoopvoorwaarden van de Klant, waarvan de toepassing expliciet wordt uitgesloten.
ß4. De Klant kan kennisnemen van de algemene voorwaarden door op de link op de website www.wellclusive.be of in de reserverings- en bestelschermen te klikken. Deze algemene voorwaarden worden ter beschikking gesteld via de website van www.wellclusive.be, die ongewijzigd door de Klant kan worden bewaard en/of afgedrukt, zodat deze achteraf eenvoudig door de Klant kunnen worden geraadpleegd. Tijdens het aankoopproces, wordt de Klant bovendien expliciet gevraagd om te erkennen dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden en deze zonder voorbehoud aanvaardt. Hij doet dit door het hiervoor voorziene vakje aan te kruisen.
ß5. Bij telefonische verkoop op afstand, of verkoop op afstand via mail, worden deze algemene voorwaarden geacht te kennen.

3. DE PRIJZEN EN TOT STAND KOMEN VAN DEZE

    OVEREENKOMST

ß1. Het aankoopproces wordt gestart zodra de klant een reservering bevestigd.

De overeenkomst gaat in van het moment dat de Klant aanvinkt deze voorwaarden te aanvaarden en zijn reservering definitief bevestigt.
ß2. Prijzen en omschrijvingen weergegeven op de website www.wellclusive.be worden daar met de meeste zorg geplaatst.

ß3. De prijs van de aanbieding is niet noodzakelijk een all-in prijs. Consumpties of opties kunnen ter plaatse nog door de Klant extra aangekocht worden en zullen dan aan de gangbare prijzen worden aangerekend zoals op prijslijst vermeld ter plaatse. Zo zijn bijvoorbeeld consumpties van drank en eten nooit inbegrepen in de prijs, tenzij expliciet vermeld bij de reservering. Opties die inbegrepen zijn in het aanbod zullen steeds duidelijk vermeld worden.

De prijzen van dranken en versnaperingen zijn in de wellness aanwezig. Ontbijt, tappas, kaasschotel moet min. 1 dag vooraf gereserveerd worden per e-mail/tel.  De mogelijkheden hiervan kunt u op deze website terugvinden onder de knop "Tarieven".

4. ANNULERING / ONKOSTENVERGOEDING

ß1. De annuleringsregels worden steeds toegepast. De Klant kan zich in geen geval op overmacht (o.m. ongeval, verkeersdrukte, slecht weer, ziekte, overlijden, beletsel, etc.) beroepen.
ß2. Annuleringen kunnen enkel via email: info@wellclusive.be gebeuren binnen de 24 uur van aankomst. Een annulering is enkel en alleen geldig wanneer het door Wellclusive
per e-mail of telefonisch bevestigd is.

ß3. Niet of laattijdig komen opdagen voor een gemaakte reservering (no-show) wordt steeds als een laattijdige annulering beschouwd en geeft Wellclusive onherroepelijk het recht het volledige bedrag van de reservering aan de Klant aan te rekenen.

ß4. Het tijdstip van een reservering kan, rekening houdend met de hierboven vermelde annuleringsregels, maximaal één maal worden gewijzigd.

ß5. Wanneer u ten laatste 48 uren voor de reservatie annuleert kan dit zonder problemen na onze bevestiging van Wellclusive per mail of telefoon. Bij annulatie binnen de 24 uren vragen wij u 50 euro onkostenvergoeding. Annulaties binnen de 12 uren, die telefonisch moeten gebeuren, vragen wij 150 euro omzetverlies te betalen. Bij niet opdagen (no-show) betaald u het volledige huurbedrag.

ß6. Indien er een voorschot betaald is, wordt bij annulatie (om eender welke redenen) altijd 25 euro administratiekosten in mindering gebracht.

5. BEVESTIGING BOEKING

Bij het plaatsen van een reservering, krijgt de klant steeds een bevestiging per e-mail in geval er een geldig e-mailadres wordt opgegeven.

Telefonsich kan er ook gereserveerd worden. U krijgt hiervan nadien een bevestiging via WhatsApp of e-mail.

 

6. CADEAUBONNEN
ß1. Cadeaubonnen kunnen worden aangekocht bij Wellclusive tijdens de openingsuren of via aanvraag website. Cadeaubonnen zijn 1 jaar geldig vanaf de dag van aankoop, tenzij anders vermeld op de cadeaubon.
ß2. Cadeaubonnen zijn enkel geldig indien ze:

 • -  zijn voorzien van een nummer, geregistreerd in het reserveringssysteem van Wellclusive.

 • -  zijn voorzien van een geldigheidsdatum, geregistreerd in het reserveringssysteem van Wellclusive

 • ß3. Cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar voor geld. Cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar voor een nieuwe cadeaubon.

  ß4. De waarde, het bedrag of het arrangement vermeld op de cadeaubon moet in één keer worden opgenomen. Resterende bedragen van een cadeaubon worden niet terugbetaald, noch overgezet naar een nieuwe cadeaubon.
  ß5. Indien een cadeaubon een arrangement bevat, dat op het moment van de reservering niet meer door Wellclusive
  wordt aangeboden, heeft de klant recht op een reservering van een arrangement waarbij het bedrag, behorend bij het arrangement vermeld op de cadeaubon, in mindering wordt gebracht van het totaal te betalen bedrag.

   

7. TOEPASSELIJK RECHT EN AANSPRAKELIJKHEDEN

 • ß1. Uitsluitend het Belgisch Recht is van toepassing op deze overeenkomst.

 • ß2. Bij optredende geschillen zijn uitsluitend de Rechtbanken van Turnhout bevoegd.
  ß3. De klant die de reservering maakt of de bestelling plaatst, zal door Wellclusive
   persoonlijk aansprakelijk gesteld worden bij betwistingen.

Wellclusive  assumes that the customer who is responsible for making the purchase or booking, has sufficient knowledge of Dutch to understand these general conditions. If not, these conditions can be translated upon request.

bottom of page